۲
۱
previous arrow
next arrow
Shadow

درباره مسابقه​

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، با توجه به اهداف سازمانی خود پس از برگزاری اولین دوره، مبادرت به برگزاری «سومین دوره مسابقه ارائه ۳ دقیقه ای پایان نامه های حوزه آموزش محیط زیست» می نماید. برنامه مسابقه پایان نامه سه دقیقه‌ای مجموعه مسابقات بین المللی است که بیشتر…

شرایط حضور

دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد رشته «آموزش محیط زیست» و دانشجویان «سایر رشته­ ها» با عنوان پایان­ نامه در زمینه «آموزش محیط زیست» که پروپوزال خود را به تصویب رسانده و پایان نامه خود را تا مرحله اخذ نتایج بیشتر…

قوانین اصلی

تهیه پاورپوینت تک اسلایدی؛ عدم استفاده از هرگونه اسلاید متحرک یا دارای تصاویر متحرک در جهت توصیف مطلب؛ نمایش اسلاید از آغاز سخن‌ ارائه‌کننده؛ عدم استفاده از هرگونه وسیله الکترونیکی بیشتر…

معیارهای داوری

داوران مسابقه از با تجربه‌ترین اساتید دانشگاهی در رشته های گوناگون می باشند، اما ضروری است که ارائه‌کنندگان، مطالب تخصصی خود را به زبان ساده و قابل فهم برای «مخاطب باهوش اما غیرمتخصص» بیان کنند. از این حیث معیارهای داوری در چهار اصل کلیدی خلاصه می شود. بیشتر…