درباره مسابقه

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، با توجه به اهداف سازمانی خود پس از برگزاری دو دوره، مبادرت به برگزاری «سومین دوره مسابقه ارائه ۳ دقیقه ای پایان نامه های حوزه آموزش محیط زیست» می نماید.

برنامه مسابقه پایان نامه سه دقیقه‌ای مجموعه مسابقات بین المللی است که به تبیین دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری در سراسر دنیا می‌پردازد و یکی از اهداف آن، تشویق و کمک به رشد مهارت‌های ارتباطی، علمی و زبانی دانشجویان است. شرکت‌کنندگان در این مسابقه باید دستاوردهای پژوهشی خود را به صورت فشرده و در طی سه دقیقه‌ برای مخاطبان غیرمتخصص و ناآشنا بیان کنند. این برنامه نخستین بار در سال ۲۰۰۸ از سوی دانشگاه کوئیزلند تدوین و برگزار شد و با توجه به استقبالی که از آن صورت گرفت، در سال ۲۰۱۳ در فهرست برنامه‌های یونیورسیتاس ۲۱ نیز قرار گرفت و دانشگاه‌هایی از سراسر دنیا در اجرای آن به مشارکت پرداختند. هدف این مسابقه در شکل ایده آل خود، ایجاد بستری مناسب برای طرح ایده های خلاقانه دانشجویان و آشنایی صاحبان صنایع و دستگاه های مرتبط با این ایده هاست تا از این طریق زمینه استفاده از توانمندی های فارغ التحصیلان برای رفع نیازهای کشور فراهم شود.