معیارهای داوری

داوران مسابقه از با تجربه‌ترین اساتید دانشگاهی در رشته های گوناگون می باشند، اما ضروری است که ارائه‌کنندگان، مطالب تخصصی خود را به زبان ساده و قابل فهم برای «مخاطب باهوش اما غیرمتخصص» بیان کنند. از این حیث معیارهای داوری در چهار اصل کلیدی زیر خلاصه می شود:​

محتوا

 • مقدمه و معرفی متغیرها، پیش زمینه مسئله تحقیق و اهمیت آن
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق (جامعه، نمونه، ابزار)
 • یافته های تحقیق
 • نتایج کلیدی

درک مطلب

 • درک مخاطب از مطالب ارائه شده
 • عدم استفاده از اصطلاحات علمی کاملا تخصصی
 • توضیح اصطلاحات فنی در صورت نیاز
 • ایجاد زمینه اطلاعاتی مناسب در جهت تبیین موضوع
 • ارزش گذاری مناسب برای بخش های مختلف موضوع تحقیق
 • وضوح، اختصار و شفافیت محتوای تک اسلاید
 • رعایت زمان مناسب برای بیان هر یک از مؤلفه‌های ارائه

برقراری ارتباط با مخاطب

 • برقراری ارتباط چشمی و گستره صوتی
 • داشتن اعتماد به نفس در زمان ارائه
 • داشتن تمهید غافل گیرانه جهت برانگیختن ذهن مخاطب

درگیرکردن مخاطب

 • داشتن شور و اشتیاق نسبت به موضوع تحقیق
 • جلب توجه مخاطب
 • ترغیب مخاطب به دانستن بیشتر نسبت به موضوع تحقیق