شرایط و قوانین

شرایط حضور

♦ دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد رشته «آموزش محیط زیست» و دانشجویان «سایر رشته­ ها» با عنوان پایان­ نامه در زمینه «آموزش محیط زیست» که مراحل انجام پایان نامه را به اتمام رسانده ولی هنوز دفاع از پایان نامه انجام نشده است.

♦ فارغ التحصیلان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد رشته «آموزش محیط زیست» و فارغ التحصیلان «سایر رشته­ ها» با عنوان پایان­ نامه در زمینه «آموزش محیط زیست» که از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۴ لغایت دی ماه ۱۴۰۰ از پایان‌نامه خود دفاع کرده باشند.

♦ فارغ‌التحصیلان تمامی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارتین که پایان نامه آنان مرتبط با محیط زیست و آموزش محیط زیست می باشد، می‌توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

قوانین اصلی
  • تهیه پاورپوینت تک اسلایدی؛
  • عدم استفاده از هرگونه اسلاید متحرک یا دارای تصاویر متحرک در جهت توصیف مطلب؛
  • نمایش اسلاید از آغاز سخن‌ ارائه‌کننده؛
  • عدم استفاده از هرگونه وسیله الکترونیکی؛
  • عدم استفاده از هر گونه وسایل اضافی (مانند لوازم آزمایشگاهی، آلات موسیقیایی و …) در زمان ارائه؛
  • رعایت زمان سه دقیقه برای ارائه مطالب و عدم تجاوز از این زمان (عدم رعایت موجب حذف از مسابقه می گردد)؛
  • ارائه مطالب به شیوه معمول بدون بهره گیری از شعر و آواز.