داوران مسابقه از با تجربه‌ترین اساتید دانشگاهی در رشته های گوناگون می باشند، اما ضروری است که ارائه‌کنندگان، مطالب تخصصی خود را به زبان ساده و قابل فهم برای «مخاطب باهوش اما غیرمتخصص» بیان کنند. از این حیث معیارهای داوری در چهار اصل کلیدی زیر خلاصه می شود: