شرایط و قوانین

♦ دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد رشته «آموزش محیط زیست» و دانشجویان «سایر رشته­ ها» با عنوان پایان­ نامه در زمینه «آموزش محیط زیست» که پروپوزال خود را به تصویب رسانده و پایان نامه خود را تا مرحله اخذ نتایج پیش از 31 شهریورماه 1398 انجام خواهند داد.

♦ فارغ التحصیلان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد رشته «آموزش محیط زیست» و فارغ التحصیلان «سایر رشته­ ها» با عنوان پایان­نامه در زمینه «آموزش محیط زیست»

  • تهیه پاورپوینت تک اسلایدی؛
  • عدم استفاده از هرگونه اسلاید متحرک یا دارای تصاویر متحرک در جهت توصیف مطلب؛
  • نمایش اسلاید از آغاز سخن‌ ارائه‌کننده؛
  • عدم استفاده از هرگونه وسیله الکترونیکی؛
  • عدم استفاده از هر گونه وسایل اضافی (مانند لوازم آزمایشگاهی، آلات موسیقیایی و …) در زمان ارائه؛
  • رعایت زمان سه دقیقه برای ارائه مطالب و عدم تجاوز از این زمان (عدم رعایت موجب حذف از مسابقه می گردد)؛
  • ارائه مطالب به شیوه معمول بدون بهره گیری از شعر و آواز.